مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی

نویسنده

نام ویدئو: مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی
www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir@

مصاحبه با دکتر محمد مهدی گلمکانی

گفتگو با دکتر محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران

این مرکز از بدو فعالیت طی ۱۰ سال گذشته اقداماتی را در جهت ترویج فعالیت محیط زیستی شهر شروع کرده است.
به عنوان مثال:

  • در بحث مولفه های کاربرد انرژیهای تجدید پذیر
  • جلوگیری از آلودگیهای منابع حیاتی مثل آب و خاک و … .
یکی از اقدامات خوبی این سازمان، معرفی ساختمان های دوستدار محیط زیست و سبز است.

این معرفی شامل ساختمان های عمومی، شخصی و نهادهایی که خارج از مجموعه شهرداری تهران هستند.
حال چرا ساختمان هایی خارج از مجموعه شهرداری تهران؟
زیرا به عقیده ایشان مهم ترین موضوعی که برای ارتقای شاخص های محیط زیست در شهر نیاز است مشارکت همه مردم است.

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من