مسابقه طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت

نویسنده

نام ویدئو: مسابقه طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

مسابقه طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت

مسابقه ساختمان مرکزی بانک ملت

طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت

این پروژه در نبش دو خیابان مهم تهران، طالقانی و سپهبد قرنی قرار داشت.
مهندس فرهاد احمدی ابتدا تناسبات مربع شکل در این زمین به وجود آورد.
دیگر معمارانی که برای این مسابقه طرح هایی را ارائه کرده بودند تمایل داشتند توده گذاری عظیمی در این زمین انجام دهند.
اما مهندس فرهاد احمدی از این مسئله اجتناب کرد و تصمیم گرفت پروژه را با مقیاس کوچکتر طراحی کرده و آن را تبدیل به یک اِلمان شهری کند.
اولین قسمت، حیاط مرکزی است.
مرحله بعدی ۴ صفه است که مهندس احمدی آن را به عنوان ساختمان اصلی در نظر گرفت.
۴ نقطه اطراف در گوشه به نقاط ارتباطی تبدیل شد.
قبل از این نیز مهندس فرهاد احمدی پروژه های مکرری را براساس نظام ۹ قمستی طراحی کرده بود.

الگوی ۴ صُفه چیست؟

به گفته مهندس فرهاد احمدی با دنبال کردن خورشید و رابطه آن با نور و ماده و تعامل آنها با یکدیگر می توان جوهره ی معماری ایرانی را دنبال کرد.
تاثیر تاریخی این امر در سازمان فضایی ایران زمین ایجاد فضای ۴ صُفه یا ۹ قسمتی است.
این فضا شامل یک کانون اساسی است که با نقاطی احاطه می شود.
اولین و مهم ترین نقاطی که این نقطه مرکزی را احاطه می کند، ۴ عنصری است که به جهات اربعه نگاه می کنند.
در اصطلاح به این الگو، الگوی ۴ صفه گفته می شود که حول نقطه مرکزی قرار دارند.
مابین این ۴ عنصر فضاهای دیگری وجود دارد، این فضا شامل ۴ عنصر است که گوشه های این مربع مرکزی را می سازد.
در واقع دیاگرام معماری ایرانی یک مربع بزرگ است که به ۹ مربع کوچکتر تفکیک می شود.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من