ساختمان مسکونی خانه قانعی

نویسنده

نام ویدئو: ساختمان مسکونی خانه قانعی
www.designtvir.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

ساختمان مسکونی خانه قانعی

معماری در ساختمان مسکونی خانه قانعی

ساختمان مسکونی خانه قانعی منزل مسکونی دکتر محمدرضا قانعی است.
طراحی داخلی منزل ایرانی قانعی براساس یک پلان قدیمی شروع شد.
علاقه دکتر محمدرضا قانعی به معماری زمینه گرا در این خانه نیز قابل مشاهده است.
به گفته دکتر قانعی آنها ۵ اصل را برای طراحی یک بنا در دفتر معماری خود رعایت می کنند.

  • فرهنگ
  • طبیعت
  • محیط شهری
  • اقتصاد
  • تکنولوژی

که تمامی این اصول در طراحی داخلی ساخت منزل مسکونی دکتر قانعی رعایت شد.

طراحی داخلی منزل ایرانی خانه قانعی

در پروژه خانه قانعی دیوارهای قدیمی با اضافه شدن یک حجم همچنان حفظ شد.
از نظر اقتصادی سعی بر این بود که کمترین دخالت انجام گیرد.
به همین جهت تا آنجا که امکان داشت از مصالح بازیافت برای ساخت قسمت های مختلف استفاده کردند.
در اطراف این ساختمان ، خانه هایی دیگر از جمله منزل پدری دکتر قانعی قرار داشت پس خط آسمان حفظ شد و ساختمان خانه قانعی بالاتر از آن ساخته نشد تا برای همسایگان ایجاد مزاحمت نکند.
در ساخت این منزل مسکونی کمی هم از دفتر معماری دکتر ( خانه پلشیر) الهام گرفته شده است.
دفتر مهندسان مشاور پلشیر دارای روابط پیچیده فضایی است و این پیچیدگی در ساخت خانه قانعی رعایت شد.
در طراحی داخلی منزل دکتر قانعی سه پله روی هم طراحی شده که باعث می شود هر لحظه در فضای خانه چرخش کرد.
در واقع در این خانه یک جریان حرکت بی انتها وجود دارد و هیچ چیز ختم نهایی نمی شود.
این امر الهام گرفته شده از معماری اصیل ایرانی است.

برای آشنایی با بهترین طراحان و معماران ایرانی روی لینک 100 برند برتر کلیک کنید.

۰۲۱-۸۸۱۰۱۳۵۶-۸

 

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من