جهت رای دادن پس از ثبت شماره موبایل خود و دریافت پیامک تائید، وارد دسته بندی های تعیین شده بشوید و به پروژه ها از 1 تا 5 ستاره امتیاز بدهید.

F30 – فروشگاه عطر

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F29 – خشکشویی دکتر واش

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F28 – ساعی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F27 – هدیش

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F26 – داروخانه

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F25 – ساختمان 55 ساله

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F24 – لفور

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F23 – دکمه

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F22 – تاو

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F21 – گالری میناکاری زهرونی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F20 – فروشگاه کالو

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

F19 – رستوران حستوران

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من