جهت رای دادن پس از ثبت شماره موبایل خود و دریافت پیامک تائید، وارد دسته بندی های تعیین شده بشوید و به پروژه ها از 1 تا 5 ستاره امتیاز بدهید.

A42 – پروژه 477

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A41 – مسکونی چلیپا

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A40 – خانه شیخ عطار

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A39 – پروژه پولاریس

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A38 – ساختمان شماره 12

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A37 – آپارتمان دروس

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A36 – خانه ارسی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A35 – آپارتمان سالاریه

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A34 – آپارتمان آوینی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A33 – آپارتمان سدار

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A32 – آپارتمان دانش

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

A31 – خانه سِمان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من