جهت رای دادن پس از ثبت شماره موبایل خود و دریافت پیامک تائید، وارد دسته بندی های تعیین شده بشوید و به پروژه ها از 1 تا 5 ستاره امتیاز بدهید.

D13 – خانه ترکیب

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D12 – نیایش

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D11 – خانه ای برای دو نسل

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D10 – آپارتمان عباس آباد

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D9 – واحد کوچک برخواسته از دیوار نامرئی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D8 – واحد زیر شیروانی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D7 – باغچه اوشان، پلاک 24

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D6 – آپارتمان شماره 54 برج اسکان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D5 – خانه بوستان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D4 – پروژه انعکاس

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D3 – خانه سان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D2 – خانه اعتماد

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من