جهت رای دادن پس از ثبت شماره موبایل خود و دریافت پیامک تائید، وارد دسته بندی های تعیین شده بشوید و به پروژه ها از 1 تا 5 ستاره امتیاز بدهید.

رتبه اول – خانه ای برای دو نسل

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

رتبه دوم – خانه سان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

رتبه سوم – خانه بوستان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

رتبه چهارم – خانه دروس

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

رتبه پنجم – آپارتمان عباس آباد

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

شایسته تقدیر – خانه اعتماد

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

شایسته تقدیر – نیایش

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

شایسته تقدیر – باغچه اوشان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

شایسته تقدیر – خانه ترکیب

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

شایسته تقدیر – واحد زیر شیروانی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D9 – واحد کوچک برخواسته از دیوار نامرئی

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.

D6 – آپارتمان شماره 54 برج اسکان

برای ثبت امتیاز ابتدا وارد شوید.
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
اولین navigation menu here خود را ایجاد کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من