چگونه طراحی را آموزش دهیم؟

نویسنده

نام ویدئو: چگونه طراحی را آموزش دهیم؟

آدرس سایت: www.designtvir.com

تلفن: ۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

چگونه طراحی را آموزش دهیم؟

چگونه طراحی را آموزش دهیم؟

شروع فرآیند روند طراحی در معماری داخلی می تواند از راههای مختلف انجام گیرد.
طراحی را می توان در مدارس و آموزشگاههای متنوع فرا گرفت.
اما دو بخش حیاتی آموزش طراحی معماری از این قرار است:

  • درگیر شدن با دنیای مفهوم و تمامی پیچیدگی ها و آشفتگی های آن
  • تلاش برای دست و پنجه نرم کردن با مسائل مربوط به طراحی

برای یک طراح در پروژه های معماری با مقیاس کوچک، احتمالاً مسئله ی سازه به عنوان مولفه ی حیاتی و بنیادی در تفکر معمارانه نقش اساسی دارد.
با تمامی تلاش ها و ریسک شکست تمامی انتخاب ها، باز هم احتمال مشکلات برنامه ریزی ، سیرکولاسیون ، ساختمان سازی و شهرسازی وجود خواهد داشت.
اما در راستای بهبود روند طراحی مسائلی باید در نظر گرفته شود که در ادامه به آن می پردازیم.

تغییر آموزش معماری از طریق نرم افزار طراحی داخلی

روشی که امروزه از طریق آن می آموزیم بسیار دستخوش تغییر شده است.
طوری که انقلاب صنعتی راه را برای انقلاب دیجیتال باز کرد ؛ و حتی ماهیت اینترنت و دسترسی به آموزش افکار را به صورت همه جانبه تغییر داد.
به همان ترتیب روش های طراحی نیز تغییر کرده اند.
امروزه دیگر، روشی که فرد از آن مطلبی را می آموزد لزوما از طریق استاد نیست.
بلکه ممکن است از شخصی در شهری دیگر باشد که شاید حتی واحدهای ترم اول را می گذراند و بسیار جوان است.
ممکن است از طریق نرم افزار طراحی داخلی ساختمان باشد.
بعلاوه مسائل مربوط به طراحی پایدار  برای گروه زیادی از مردم حائز اهمیت شده که خود با چالش هایی همراه است.

به همین جهت در حال حاضر برای آموزش معماری دو مسئله باید در نظر گرفته شود.
اول اینکه چگونه جهان در راستای آموزش با شما همکاری می کند.
دوم اینکه شما چگونه به جنبه های سنتی و تغییر ناپذیر مهندسی معماری بدون در نظر گرفتن ایده های خود، نگاه می کنید .

 

 

 

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من