پروژه معماری شهر خورشیدی

نویسنده

نام ویدئو: پروژه معماری شهر خورشیدی

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

پروژه معماری شهر خورشیدی

شهر خورشیدی

نگاهی به طرح اجرا نشده شهر خورشیدی در برزیل

پرسش این است که چگونه کانسپت کلاسیک یک منبع می تواند مورد بازبینی قرار گیرد؟!
صحبت درباره یک
فرم معمارانه ی برونگرا نیست بلکه موضوع بازگشت به محتوا و  چالش های حقیقی در یک دنیای بدون سوخت فسیلی است.
پروژه شهر خورشیدی حاوی پیام از یک اجتماع رو به آینده است.
از این رو بیانگر رفتار درونی جامعه می باشد.
این پروژه شامل یک نیروگاه
خورشیدی است که انرژی لازم و روزانه شهر و دهکده المپیک را تامین می کند.
انرژی باقیمانده به یک برج پمپ می شود.
در طول شب این آب توسط توربین ها دوباره آزاد شده و انرژی برق لازم را فراهم می کند.
این انرژی برای روشنایی
برج یا شهر بکار برده می شود.
کافه و
فروشگاهها زیر آبشار هستند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من