معماری مسجد دانشگاه علم و صنعت

نویسنده

نام ویدئو: معماری مسجد دانشگاه علم و صنعت
https://designtvir.com/

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

معماری مسجد دانشگاه علم و صنعت

مسجد دانشگاه علم و صنعت

بررسی مسجد دانشگاه علم و صنعت تهران

در ابتدا گنبد روی این مسجد با توجه به مقیاس دانشگاه توسط مهندس عبدالحمید نقره کار به صورت یک گنید ثانویه با اسکلت سبک ایجاد شد.
به این ترتیب گنبد زیرین فقط پوشش داخلی تلقی می شود.
ایزولاسیون گنبد هم در همان بخش زیر صورت گرفته است.
نمای شمالی مقابل محراب که قبل از انقلاب ساخته شده بود حفظ شد.
نماهای دیگر مسجد، توسعه یافت و مرمت و بازنده سازی شد.
مهم ترین دغدغه در ساخت مسجد دانشگاه علم و صنعت، توسعه فضای داخلی بود.
همان طور که می دانید اکثر مراجعه کنندگان به مسجد دانشگاه علم و صنعت دانشجو و جوان هستند.
پس فضای داخلی مسجد با رنگ های روشن و مفرح انتخاب شد تا فضای دلپذیر و جوان پسندی در مسجد ایجاد کند.
فضای داخلی مسجد، وحدت بخش است و هارمونی و هماهنگی وجود دارد و بسترسازی لازم برای تفکر و تمرکز عبادی را درون خود فراهم می کند.
مهم ترین ویژگی پروژه مسجد دانشگاه در رابطه با استفاده از آرایه ها، کلام است.
مهندس عبدالحمید نقره کار از خط و کلام برای تزئین این مسجد استفاده کرد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من