معماری ساختمان تجاری اداری زعفرانیه

نویسنده

نام ویدئو: معماری ساختمان تجاری اداری زعفرانیه
https://designtvir.com/

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

معماری ساختمان تجاری اداری زعفرانیه

مجتمع تجاری اداری زعفرانیه یکی دیگر از پروژه هایی که توسط دکتر بهروز منصوری طراحی و اجرا شد. در این پروژه نیز سعی بر آن بوده که رویکرد کلی از مفاهیم محتوایی معماری ایرانی در نظر گرفته شود. لوورهای چوبی بکار برده شده در آن که برداشتی از شناشیل (شناشیر) از عناصر زیبای معماری بومی سواحل خلیج فارس است و بسیاری دیگر از عناصر معماری ایرانی بکار برده شده در آن،  همگی بر آن بوده که الگوهای معماری ایرانی با تأویلی مدرن در این پروژه مطرح شود.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من