معماری داخلی (مواد مصرفی)

نویسنده

نام ویدئو: معماری داخلی (مواد مصرفی)

معماری داخلی (مواد مصرفی)

معماری داخلی (مواد مصرفی) و استفاده صحیح از مصالح نشانگر مهارت یک معمار است.
اینکه در یک بنا از چه مصالحی استفاده می شود از مباحث مهم معماری است.
اما آیا می دانستید، در پشت هر یک از مصالحی که استفاده می شود داستانی نهفته است؟
به گفته راوی در این ویدئو معماری بیانگر چیزی درباره یک مکان، زمان، فرد یا خانواده ای خاص است.
بر همین اساس خود نیز باید دارای نظر و نگرش باشد.
البته لازم نیست معمار صریحا ایده و داستان خود را بیان کند.
بلکه با گذشت زمان، در حین زندگی در نقطه ای یا از طریق یادگیری می توان این موضوع را درک کرد.

هر ماده مصرفی در معماری داخلی داستان مربوط به خود را دارد!

در اینجا از سه ماده مهم که در طراحی داخلی ساختمان استفاده می شوند و داستانهای زیادی برای گفتن دارند صحبت شده است:
این مواد عبارتند از: سنگ طبیعی، چوب و بتن.
به عنوان مثال سنگ وسیله ای مناسب برای انتقال ایده سرپناه و پایداری در یک بناست.
بتن که از نظر وزن بیشترین ماده ساختمانی مورد استفاده در جهان است.
چوب که گرم و قابل لمس و تجدید پذیر است.
در معماری داخلی برخی ساختمان ها با استفاده از همین سه ماده می توان تعادل مناسبی بین گذشته و حال برقرار کرد.
برای نمونه در هنگام بازسازی یک ساختمان گاهی اوقات تمام ساختمان پاکسازی می شود و آثار گذشته از بین می رود.
اما با استفاده از همین مصالح و مواد مصرفی می توان آثاری از گذشته را در بنا باقی گذاشت.
هر ماده ای می تواند وسیله ای برای داستانسرایی باشد.
شما چه موضوعی برای تعریف کردن داستان خود دارید؟

برای دیدن بهترین مراکز فروش متریال و مصالح معماری روی لینک ۱۰۰ برند برتر کلیک کنید.

 

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من