مرکز شهری جی

نویسنده

نام ویدئو: مرکز شهری جی

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

مرکز شهری جی

پروژه تغییر کاربری پادگان جی، پروژه ای که دکتر شهاب میرزائیان طراحی آن را به عهده گرفتند.
این زمین نزدیک به ۶۵ هکتار در ضلع جنوب غربی تهران نزدیک به فرودگاه مهرآباد است.
همچنین دارای دید پرنده خوب چند ثانیه ای برای سرنشینان هواپیماهای فرودگاه می باشد.
از این منطقه ویو بسیار خوبی نیز به شمال تهران وجود دارد.
بیشتر قسمتهای پادگان جی فضای سبز است.
تصمیم دکتر میرزائیان بر این بود که حتی این پروژه سبزتر هم به نظر برسد.
از طرفی خواسته کارفرما این بود که این مکان دارای فضای تجاری هم باشد.
این مسئله با دید خوبی که ساکنان به شمال شهر داشتند در تضاد بود.
خواسته کارفرما و فضای سبز باعث شد که کل معماری از همکف به سمت بالا کشیده شود.
با توجه به تمام مسائل، این مرکز به صورت یک باغ گیاهشناسی نیز در نظر گرفته شد.

تصمیم بر آن بود که بخش دیگری نیز به مردم سپرده شود.
با مشارکت مردمی مقداری از بار مالی از دوش کارفرما برداشته می شد.
این کار درآمدی نیز برای مردم آن منطقه بهمراه داشت.
با توجه به تاریخی بودن این منطقه نیز از کارفرما خواسته شد تا برخی سوله ها را مرمت کند.
این پروژه مانند بسیاری پروژه های دیگر شرکت کننده در مسابقات ، به صورت اجرا نشده باقی ماند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من