مرکز تجارت پارس

نویسنده

نام ویدئو: مرکز تجارت پارس
https://designtvir.com/

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: designtvir@

مرکز تجارت پارس

مرکز تجارت پارس

پروژه مرکز تجارت پارس منطقه شوش تهران

مرکز تجارت پارس پروژه ای است شامل فضای تجاری، اداری و رستوران در منطقه شوش تهران در پیاده راه صابونیان قرار دارد.
پیاده راه صابونیان بورس بلور و کریستال تهران می باشد.
مهندس آرش پیرایش و مهندس مهران حق بین ساخت پروژه های تجاری بسیاری را در کارنامه فعالیت خود دارند.
پروژه های تجاری عموماً یک شکل هندسی مشخص و یک وُید مرکزی دارند.
مغازه ها نیز با عمق مساوی به دور وُید ساخته می شوند.
اما مشکلی که در این پروژه وجود داشت این بود که شکل زمینی که قرار بود پروژه در آن ساخته شود، نامتقارن بود.
این امر باعث بوجود آمدن مغازه های مختلف با عمق های متفاوت می شد که نتیجه آن تعداد زیادی مغازه های پشت بود که واحدهای نامرغوب به شمار می آیند.

نحوه ساخت مرکز تجارت پارس

مهندس مهران حق بین و مهندس آرش پیرایش از شیوه ساخت بازارهای سنتی ایران الهام گرفتند.
بازارهایی با راسته بازار و تیمچه هایی که از راسته بازار منشعب می شوند.
این امر باعث بوجود آمدن واحدهای مرغوبی شد که به خوبی در مسیر راه مشتریان قرار می گیرند.
از آنجایی که در پروژه پارس واحدهای اداری بالاتر از واحدهای تجاری هستند این مسئله باعث عدم رسیدن نور کافی به واحدهای تجاری می شد.
استراژی که مهندس پیرایش و مهندس حق بین برای جلوگیری از این مشکل در این پروژه استفاده کردند این بود که در بخش اداری یک شکست ایجاد کردند.
با شیفت دادن واحدهای اداری ضمن اینکه همه واحدهای اداری مرکز تجارت پارس از نور و تهویه مناسب بهره مند شدند، نور طبیعی به واحدهای تجاری نیز رسید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من