فراکتال معبد معماری ایرانی

نویسنده

نام پروژه: فراکتال معبد معماری ایرانی

فراکتال معبد معماری ایرانی

فراکتال چیست؟
فراکتال یا فرکتال یک ساختار هندسی است.
فراکتال در واقع به معنی سنگی است که به طور نامنظم شکسته شده باشد.
این ساختار در مهندسی معماری (َArchitecture) بدین صورت است که با بزرگ کردن هر قسمت از یک شکل همان شکل اولیه بدست می آید.
البته در این بزرگ کردن باید نسبت معین رعایت شود.
یعنی که همه قسمتهای یک شکل هندسی به یک نسبت معین بزرگ شوند.
هندسه و فراکتال به عنوان بخشی مهم  از رشته معماری در دانشگاه تدریس می شود.

فراکتال و کاربرد آن در معماری

ایده اولیه فراکتال ها و کاربرد آن در معماری از طبیعت الهام گرفته شده است.
استفاده از هندسه در ساخت بناها در شهرک های باستانی مایا نیز دیده می شود.
در خاورمیانه اجرای فراکتال با مصالح گچی انجام می گیرد.
نمونه های بی مانند معماری فراکتال ایرانی در معبد شیوا در هند و مسجد شاه اصفهان است.
اشکال فراکتال بسیار با زندگی روزمره ما گره خورده اند.
با اندکی دقت در اطرافمان نمونه های بسیار زیادی از آنها را پیدا خواهیم کرد.
فراکتال ها الهام بخش بسیاری از معماران چون زاها حدید و فرانک گری برای طراحی ساختمان بوده اند.

برای آشنایی با بهترین اساتید معماری روی لینک ۱۰۰ برند برتر کلیک کنید.

فراکتال در معماری اسلامی

استفاده از فراکتال به عنوان راهی خلاقانه برای ساخت بناها در معماری اسلامی مطرح است.
هدف از معماری اسلامی پیوند با طبیعت و رسیدن به الوهیت خداوند و یکتایی اوست.
به سبب وجود ریتم تکراری در فراکتال ها که در نهایت به یک وحدانیت می رسد بسیاری از معماران در سَبک معماری اسلامی از فراکتال ها استفاده می کردند.

 

 

 

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من