طرح پیشنهادی پلاسکو نو توسط دفتر مام

نویسنده

نام ویدئو: طرح پیشنهادی پلاسکو نو توسط دفتر مام

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

طرح پیشنهادی پلاسکو نو توسط دفتر مام

طرح پیشنهادی پلاسکونو توسط دفتر معماری مام

مهندس محمد محمدزاده
توصیه اول مهندس درباره ساختمان پلاسکو این بود که تراکم این ساختمان به تراکم خیابان تنزل پیدا کند.
به جای آن، تراکم معوض به ساختمان و مالکین آن در مناطق در حال توسعه تهران داده شود.
اما این ایده چندان مورد توجه قرار نگرفت زیرا مالکان ساختمان خواهان ساختمانی جدید با همین تراکم و همین ارتفاع بودند.
کلیه شرکت کنندگان در این مسابقه باید این مطلب را رعایت می کردند.
این پروژه فاقد پیچیدگی است و تلاش بر این بوده است که حجم ۱۵ طبقه و ۵ طبقه زیرین به چهار بخش تقسیم شود.
به این ترتیب ۴ ساختمان ۵ طبقه در تداوم ساختمانهای ۴ و ۵ طبقه موجود در اطراف پلاسکو، روی هم شکل گرفت.
در آن منطقه مجموعه ای از باغها شامل باغ سفارت انلگیس، روسیه و ترکیه وجود دارد.
همچنین بافت این سفارتها و  ساختمانهای مناطق جنوبی تر تهران از جمله شمس العماره به صورت آجری است.
این امر در طراحی این ساختمان نیز رعایت شد و منظر و حالت ساختمان پلاسکونو از نظر ماده، متریال و مصالح به همان شکل است.
تراسهایی نیز برای هماهنگی با باغ ها و حیاط های ساختمان های اطراف در این بنا طراحی شد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من