طراحی پلاسکو نو توسط دفتر اردیبهشت

نویسنده

نام ویدئو: طراحی پلاسکو نو توسط دفتر اردیبهشت

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

طراحی پلاسکو نو توسط دفتر اردیبهشت

طرح پیشنهادی پلاسکونو توسط دفتر معماری اردیبهشت

دکتر امیرحسین رستمی زاده و تیم ایشان موفق شدند در مسابقه پلاسکونو جزو ده طرح منتخب قرار بگیرند.
به گفته ایشان آنچه که در تاریخ مسابقه پلاسکو و از بدو شکل گیری آن از سال ۱۳۳۸ تا زمان فروریزی مطرح است، بحث پوسته پلاسکوست.
در طراحی دکتر رستمی زاده اهمیت به ضوابط حریق در ساختمانهای بلندمرتبه به شکل کامل رعایت شود.
در حالی که به گفته ایشان خیلی از طرح های ارائه شده در این مسابقه، فاقد این ویژگی بودند.
هدف آنها از این طراحی، ایجاد یک بنای یادبود شهری بود که با توجه به اهمیت آن ردی هم از ساختمان قبلی داشته باشد.
دکتر رستمی زاده این ردگذاری را وارد یک قاب شهری کرد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من