طراحی اکسپو توسط مهندسین مشاور اثر

نویسنده

نام ویدئو: طراحی اکسپو توسط مهندسین مشاور اثر

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

طراحی اکسپو توسط مهندسین مشاور اثر

طراحی اکسپو توسط مهندسین مشاور اثر

پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

گروه طراحی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی: مهندسان میلاد قجربیگی ، علی اندجی
در این طرح چهار وجه پیرامونی بنا طراحی شد.
هر یک از این چهار وجه استعاره ای از چهار پرده ی حقیقت، خیال، تمثیل و معناست.
چهار وجهی که واردشوندگان را به درون خود فرا می خواند، آگاهی می بخشد و به آرامش می رساند.

پرده اول: حقیقت

حقیقتِ آنچه هستیم و آنچه برای ارائه به دیگران داریم نقطه آغازین شرکت مهندسین مشاور اثر در مواجهه با موضوع طراحی غرفه ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی بوده است.
تاریخی که بر سرزمین ایران گذشته، کمابیش برای مردم دنیا شناخته شده اند .
مردم ایران چگونه می اندیشند، چگونه زندگی می کنند، چه روابطی دارند، برای سایر جوامع ناشناخته مانده است.
از این رو طراحی غرفه ایران با تاثیر پذیرفتن از این نگاه، به دو بخش شفاف و سلب تقسیم شده است.

پرده دوم : خیال

حرکت از یک فضای آشنا به سوی ناشناخته ها در ایران بیش از هرچیز یادآور کوچ مردمان فلات مرکزی ایران است.
انتقال تمام داشته ها از مکانی به مکان دیگر معنای زیبایی به کوچ نشینی داده است.
پوسته حجم اصلی با بهره گیری از الگوهای معماری ایرانی بصورت قطعات آجری متخلخل و میان-تهی در نظر گرفته شده است.
این امر همواره تصویری خیال گونه از داخل به بیرون و از برون به درون در اختیار بازدید کننده قرار می دهد.
رنگ این پوسته به رنگ غالب معماری ایرانی، ترکیبی از رنگ آجری و رنگ کاشی است تا بیش از پیش حرکت میان این دو را در ذهن تداعی کند.

پرده سوم : تمثیل

معماری ایران ترکیب اعجاب آور فضای پر و خالی است.
این ترکیب پر و خالی از بیرونی ترین نگاه تا درونی ترین تصویر به چشم می آید.
فرهنگ ایرانی فضایی تهی را در ورودی بنای خود در اختیار بیرون قرار می دهد تا سخاوتمندانه از همگان دعوت کند که به درون آیند.

طراحی غرفه ایران بر اساس روح سخاوتمند ایرانی ، فضایی شفاف و تهی را در اختیار سیمای کلی مجموعه ی اکسپو قرار خواهد داد .
این فضا از بازدیدکنندگان دعوت به عمل آورد.

فرم بدست آمده، تنها  از یک سطح تشکیل شده که حاصل اتصال عرش و فرش بوده است.
حرکت دردرون حجم از فضای شفاف به توده میانی آغاز می شود.
بازدید کننده تصمیم می گیرد که برای رسیدن به آگاهی، مسیر شیب راه را طی کند و در هر منزل مکث کند.
سپس دوباره در پی این صعود و در منزل پایانی در بام به باغ ایرانی که بیانی از بهشت است دست یابد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من