طراحی اکسپو توسط عمارت خورشید

نویسنده

نام ویدئو: طراحی اکسپو توسط عمارت خورشید

 آدرس سایت: www.memaritv.com

تلفن: ۸-۸۸۱۰۱۳۵۶-۰۲۱

اینستاگرام: memaritvir

طراحی اکسپو توسط عمارت خورشید

طراحی اکسپو توسط مهندسین مشاور عمارت خورشید

ملاحظات طراحی پاویون اکسپو ۲۰۲۰ دبی توسط مهندسین عمارت خورشید

در طرح پیشنهادی اکسپو توسط دفتر  مهندسین مشاور عمارت خورشید با رعایت نحوه استقرار فضائی سایت مطابق ضوابط ملاحظات عمومی به شرح زیر مد نظر بوده است.:

 • تاکید بر جهت ورودی و دید ناظر از معبر درون سایت
 • ایجاد سلسله مراتب فضائی از فضای باز به نیمه باز و بسته با بهره گیری از  الگوی باغ ایرانی در فضای باز
 • ایجاد ایوان اصلی به عنوان فضای نیمه باز و بهره گیری از الگوی هندسی مقرنس در پوشش سقف ایوان
  که تاکیدی است بر مفهوم پویایی و  دینامیک بودن فضا که موضوع اصلی نمایشگاه بوده است. (Mobillity)
 • بهره گیری از سطوح شیب راه پیاده جهت ارتباط حرکتی در ترازهای مختلف با رعایت سنایور عملکردی و مفهومی طرح
  این سناریو مبنی بر مفهوم سفر از بیرون به درون بوده است.
 • ایجاد سطوح پیوسته در فضای داخلی با تاکید بر مفهوم سیال بودن فضا که نمود خارجی آن در ایوان اصلی تبلور یافته است.
 • تاکید بر مفاهیم مجازی فضا با رعایت سلسله مراتب از فضاهای پیوسته عمومی تا فضای نهان خانه که به عنوان نقطه عطف پروژه در نظر گرفته شده است.
 • و در نهایت درآمیختگی عناصر هندسی خوانا در ترکیب سیال با تاکید بر کثرت در وحدت

اکسپو چیست؟

اکسپو رویدادی است که هر پنج سال یکبار و هر بار در کشوری متفاوت برگزار می‌شود.
اهمیت این نمایشگاه و پیامدها و برآیندهای آن برای کشورهای جهان آن چنان ارزشمند است که امروزه اکسپوها سومین رویداد مهم دنیا پس از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک بوده و نام المپیک فرهنگ ملل را برای آن برگزیده اند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من