سبزترین خانه های جهان ۲

نویسنده

نام پروژه: سبزترین خانه های جهان ۲

سبزترین خانه های جهان ۲

در جنوب کالیفرنیا بسیاری تصمیم گیریها برای ساخت و معماری خانه بر این اساس صورت می گیرد که یک شخص خودروی خود را کجا پارک می کند.
در این فیلم خانواده ای را می بینید که در معماری خانه سبز خود از همین ویژگی به دیده فرصت نگریست.
پس با بالا بردن ساختمان ، پارکینگی برای خودروهای خود ساختند.
یکی از نکات قابل توجه در ساخت این خانه که یکی از سبزترین خانه های جهان است استفاده از دری از جنس کاه است.
تا آنجا که می دانید در گذشته کاه را می سوزاندند.
اما امروزه در معماری ساختمان آنها را با چسب به یکدیگر می چسبانند و درهای محکم و عایق صوت می سازند.
برای ورودی نیز از شیشه های حبابداری استفاده کردند که علاوه بر نورگیری فضا را محفوظ می کند.

در معماری خانه سبز ،  پنجره های بزرگ ۱۳ متری وجود دارد که هزینه انرژی را کاهش می دهد.
این شیشه ها، از نوعی است که با پوشش مخصوص گرمای خورشید را باز می گرداند.
شیشه های قدی، یک خانه ۱۵۰ مترمربعی را خیلی بزرگتر از آنچه که هست نشان می دهد.
این زوج باذوق در تهیه اثاثیه منزل ۳ اصل طراحی معماری ساختمان پایدار را رعایت کرده اند.
در ویدئوی سبزترین خانه های جهان با هم این سه اصل  و دیگر ویژگی های این خانه دوستدار محیط زیست را می بینیم .

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
اولین navigation menu here خود را ایجاد کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من