آپارتمان پاکان همدان

ایده طراحی

با توجه به تصمیم کارفرما در خصوص برگزاری مسابقه محدود به منظور طراحی نمای خارجی و طرح برگزیده این مشاور در مرحله نهایی با حضور داوران بعد از چندین جلسه گفت وگو در زمینه رفع مشکلات طرح مصوب شهرداری ،در نهایت با طرح مجدد پلان وفضای داخلی در مرحله اجرای اسکلت ثابت پروژه موافقت به عمل آمد. نما در یک پروژه معماری با مقیاس متوسط یا بزرگ، عنصری مجزا از کلیت آن ساختمان نیست و سهم مستقلی از آن را دارا نمی باشد ، بلکه باید بصورت یکپارچه و در عین حال بخشی از عملکرد داخلی پروژه برای شهر و آنچه در آن می گذرد باشد . این موضوع می بایست بیانگر رویداد داخلی ساختمان برای شهروندانی که روزها از مقابل آن می گذرند و یا از دور دست بدان می نگرند از طریق تصویر مد نظر قرار گیرد . پروژه هایی در مقیاس شهری می توانند جزئی از دارایی وسرمایه معنوی شهربرای همه کاربران محسوب شود .بنابراین انتظارمیرود که شهروندان بانگاه به دارایی خود و با شفافیت کامل از اتفاقاتی که در آن می گذرد اطلاع یابند و یا حداقل تصورش امکان پذیر باشد . در راستای نیل به اهداف مذکور ایده طراحی نمای مجتمع مسکونی مورد نظر براساس تعریف بخشی از کاربری فضای داخلی شامل نشیمن، آشپزخانه و بالکن در پوسته خارجی و توضیح عملکرد های مذکور شکل گرفت . با توجه به پلان ارائه شده بصورت قرینه و استراتژی طراحی در چارچوب تکرار و جابجایی سطوح صلب با سهم کمتر در کنار سطوح شفاف حداکثر در دو طرف نما و احجام خالی در بخش میانی از اهداف اصلی پروژه محسوب گردید . در جهت تأکید به موضوع فوق بکارگیری مصالح با کنتراست قابل رویت سفید و طلایی در ضلع شمالی با توجه به حداقل نورگیری در مقابل ضلع جنوبی بطور هوشمندانه از ایده های نوآورانه طرح به شمار می آید . در عین حال تزئینات بخشی از کاربری فضاها باحداقل دخل و تصرف در پلان موجود ضمن تفکیک فضایی احجام پروخالی نقش خود را ایفا می کند .

در عین حال تکرار و جابجایی مذکور با استراتژی حذف و اضافه پایه مجاور بازشوها و یا حتی در فضای تهی میانی، شکل گیری یک بدنه کلی از ساختمان را جلوه گر بوده که این نیز خلق اثری واجد ارزش به شمار می آید . در نمای ضلع شمالی با رعایت راهکار واحد در کل ساختمان بکارگیری عناصر داخلی در سطح خارجی اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به در نظر گرفتن هزینه ها و تقسیم آن در کل پروژه استفاده از مصالح سنگ سفید و آجر شاموتی جایگزین چوب به ترتیب در سطوح برجسته و خالی پیشنهاد این مشاور می باشد . توضیح اینکه مصالح بکار رفته در نمای اصلی از سنگ سفید و ورق فلزی برنجی از لحاظ صرفه اقتصادی قابل تأمل می باشد ، لذا نسبت هزینه خرید مصالح به مساحت نمای هر دو جبهه توجیه اقتصادی نماسازی را متعادل نموده و در عین حال ارزش واحد های مورد نظر در بازار رقابتی بطور محسوس با استفاده از مصالح با کیفیت در کنار سطح کیفی به لحاظ عملیات اجرایی نسبت به عرضه قابل توجه مسکن در سال آینده ارتقا می یابد که از اهداف اصلی پروژه خواهد بود . ایده پیشنهادی جدید در بخش تولید فضا ،استفاده از بالکن سرپوشیده بصورت فیلتر حرارتی بین فضای داخلی و خارجی در قالب عنصری واسط در برخی طبقات می باشد که بصورت نمونه مشابه تصویری قابل مشاهده است . ایجاد چنین فضایی کمک شایانی در جهت پرهیز از تکرار بالکن دو طبقه روی هم بوده و در عین حال فضایی دلنشین برای ساکنین جهت بهره گیری از دید و منظر از خیابان عریض مقابل ایجاد می نماید .

پروژه تلاشی است در جهت ترکیب برنامه ومحیط که از عناصر اصلی معماری محسوب می گردد.برنامه شامل توزیع وجانمایی فضاهای باز ،نیمه باز وبسته در بخش خصوصی وعمومی ساختمان می باشد.فضای مشاعات در طبقات همکف ، زیرزمین وبام به لحاظ بهره برداری کاربران با کیفیت ویژه ضمن توجه به مقیاس خاص نسبت به نمونه مشابه در سطح استان در نظر گرفته شد.

در بخش  محیط پیرامونی ضمن در نظر گرفتن دیدومنظر عالی در اضلاع شمالی وجنوبی منجر به جانمایی وتقسیم برنامه فیزیکی طرح در فضای داخلی واحدها در هر دوطرف اضلاع مذکور و بهره گیری از دیدکوه الوند وفضای سبز باغات اولویت اصلی طرح به منظور استفاده از ابعاد وسیع سطوح شفاف وتعبیه بالکن مسقف در مجاور فضای آشپزخانه می باشد.

لابی تقسیم واحدها در طبقات دو واحدی به نحوی در نظر گرفته شده که بصورت اختصاصی ودر قالب تک واحدی مجزا قابل استفاده خواهد بود. 

 

کارفرما : آقای سلطانی

گروه طراحی : عرفان رنجبر – رضا احمدی مسعود  /  مدیر پروژه : آقای سلطانی

نظارت : رضا احمدی مسعود-عرفان رنجبر  /  نقشه اجرایی : الهام شفیعی

سازه : محمد هاشم بطهاییان  /  تأسیسات مکانیکی : عبدالحمید عسگری  /  تأسیسات برقی : رضا رازانی

گرافیک و ارائه، تصاویر سه بعدی : عرفان رنجبر

عکس : محمدرضا امامی – احسان زارعیان

مساحت زمین :670 مترمربع  /  زیربنا :  6300 مترمربع

شروع : 1398  /  اتمام پروژه : 1401

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من