SDMCپروژه معماری پایدار - ساخت خانه با بطریهای پلاستیکی

در نشریه اینترنتی معماری ببینید

پروژه معماری پایدار - ساخت خانه با بطریهای پلاستیکی

یک شاهکار خلاقانه جهت ساخت خانه  با بطری های پلاستیکی که پر از شن شده. این بطری ها جهت ساخت خانه ای استفاده می شود که در منطقه ای پر از شن و ماسه قرار گرفته و گرمای بسیار زیاد آن به همراه بادهای صحرایی الجزایر است. این خانه ها در مقابل طوفان های صحرایی بسیار مقاوم بوده و دیوار ضخیم آن پناهگاه بسیار مناسبی می باشد.

 


نظرات
نام: ‍‍‍ ایمیل:
پیام:

پروژه های دیگر