SDMCسایه بان سبز

تصور قدم زدن در زیر سایه بان روشنی از گیاهان سبز در فرم هرم های وارونه تندیس گون مسحور کننده است. در اوایل آگوست 2014 بازدیدکنندگان با این سقف زنده و شاداب در فستیوال هنرهای هارمونی در غرب ونکوور، مواجه می شوند. بازدیدکنندگان به زیر فضای نمایش این سایبان با 90 فوت بلندا هدایت می شوند.

این طرح توسط دفتر معماری سولز متیو و سرپرستی توسط موزه ی ونکوورغربی طراحی شده است. ورمیلیون سندز در جایگاه یک اینستالیشن موقت برای یک فستیوال 10 روزه طراحی شده است. سفر به زیر آرایشی از درختان بزرگ که به شکل طبیعی سبز می شوند. ورمیلین سندز مسائل زیادی برای مؤسسان فستیوال هنرهای هارمونی تولید کرد. گرچه این سایبان در درجه ی اول به عنوان یک فضای اجتماعی خیره کننده ارائه می شوند، و همچنین یک سایبان.

این سایبان یک سیستم مه آلود یکپارچه که همزمان بام را در حالی که فضای زیرین را خنک نگاه می دارد، مرطوب می کند. هر یک از 260 مدول از یک چارپوب فلزی متصل شده به یک بافت ژئوتکستایل اندود شده با یک مجموعه کوکتل از دانه و کود شکل گرفتند. مدول ها به شکل وارونه در یک گلخانه پیش از نصب آنها در پارک هزاره در ونکوورغربی رشد کردند. این پروژه نام خود را از یک مجموعه داستان های کوتاه از رمانویس انگلیسی جی جی بالارد دریافت کرده است.

ورمیلیون سندز به طبیعت دوگانه ی طراحی معماری معاصر که نمایانگر تجزیه ناپذیری محصولات طبیعی و مصنوعی است، ارجاع دارد. ورمیلیون سندز در قامت یک بیانیه ی فیزیکی از آینده ی توصیف شده در داستان های بالارد، یک جهان مملو از جمعیت توسط پیوند مخلوقات طبیعی و مصنوعی پدید آمده است.


نظرات
نام: ‍‍‍ ایمیل:
پیام:

پروژه های دیگر