SDMC

شورای ایده پردازی


به اطلاع دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های - طراحی صنعتی ، طراحی شهری ، معماری و منظر- می رساند ، مرکز مدیریت طراحی پایدار جهت تکمیل شورای ایده پردازی خود بصورت رایگان عضو می پذیرد.

عزیزانی که شرایط فوق را دارا می باشند می توانند با ارسال مدارک خود و تکمیل ثبت نام در وب سایت مرکز به شورای ایده پردازی مرکز مدیریت طراحی پایدار پیوسته و در پروژه های طراحی شهری که توسط این مرکز جذب می شود مشارکت نمایند.

لازم بذکر است این مرکز با هدف حفظ ایده ها و ساماندهی و مدیریت طراحی ها تصمیم به تشکیل شورای فوق گرفته است.

مشاوران اصلی مرکز عبارتند از:

مهندس محمد حسین رحمانی ( رئیس مرکز )

دکتر یوسف نیلی

دکتر مصطفی میفندرسکی

مهندس رضا لاهیجی

دکتر محمود شُعیبی

دکتر وحید قبادیان

دکتر عبدالرضا محسنی

مهندس محمد رضا نیکبخت

دکتر احسان طایفه

مهندس پیمان بانی شرکاء

استا رضا کیانیان

و...

از آنجا که آشفتگی های موجود در شهر بدلیل عدم هماهنگی اجزاء و طرح ها می باشد و با بررسی شهرهای پیشرفته دنیا به یک تعریف واحد "مدیریت طراحی" جهت جلوگیری از این نابسامانی ها خواهیم رسید، مرکز مدیریت طراحی پایدار قصد دارد تا در پروژه های طراحی شهری از یک تیم قوی و صاحب نظر از رشته های مکمل طراحی شهری کمک بگیرد.

 در صورت به حد نصاب رسیدن شورای فوق اولین جلسه آن با موضوع آسیب شناسی شهر تهران و ارائه بهترین پیشنهادات تشکیل می گردد و در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد از طرف شهرداری تهران منافع اصلی آن به ایده پردازان آن طرح تعلق خواهد گرفت.